Endüstriyel ve evsel faaliyetler sonucu oluşan atık sular, karakteristiklerine göre gerekli arıtma sistemleri kullanılarak tekrar proseslere geri kazandırılabilmektedir. Bu şekilde, işletmede kullanılan sular, daha az maliyetle, istenen kalite ve kriterlere getirilebilmektedir.

Atık su geri kazanım sistemleri ile atık su prosese geri verildiğinden, atık suyun bertaraf maliyeti ve proseste kullanılan ham suyun maliyeti azaltılmakta; dolayısıyla sistemden çıkan atık su miktarı da azaltılmaktadır.

Tuna Su Arıtma olarak, sizlere sunduğumuz ekolojik arıtma çözümlerimizde en ileri teknolojiye sahip atık su arıtma sistemlerimiz ile atık suların yeniden kazanılması ve doğaya zararsız şekilde deşarjını mümkün kılmaktayız. Böylece atıksu arıtma sistemlerimizle hem ekolojik hemde ekonomik çözümler elde edersiniz.

Atık su Geri Kazanım Sistemlerinin yapım ve işletim aşamalarında öncelikle işletmenin ihtiyacı olan su kalitesinin en doğru biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılacak seçimler ve tasarımlar, en doğru çözümleri üretebilecek şekilde, tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca sistemlerin işletmeye alınması ve sonrasında sistem bakımları için deneyimli teknik ekibimiz sizlere en verimli hizmeti sunmaktadır.