İnsanın kalbinden çıkan temiz kanın tüm vücudu dolaşıp yine kalpte temizlenmesi gibi hemodiyaliz ünitesinde bulunan hemodiyaliz makinalarının saf su ihtiyacınının karşılanmasını zorunluluğu gereği su arıtma sisteminin üretmiş olduğu saf suyun diyaliz tedavisindeki öneminin bilinciyle Reverse Osmosis (ters ozmoz) su arıtma sistemlerine teknik servis ve yedek parça hizmeti verilmektedir.

T.C Sağlık Bakanlığı tarafından 08.05.2005 tarihinde 25809 no lu resmi gazetede yayımlanan diyaliz yönetmeliği ve su yönergeleri dikkate alınarak işletmeniz için Avrupa Farmakopesi Standartları başta olmak üzere güncel mvzuatlara uygunluğu sağlanmaktadır. Bu kapsamda keşif ve revizyon yapılmaktadır.